Termeni și condiții

1. Introducere
Pagina web www.salvaticopii.md , numită în continuare “website”, este proprietatea Fundației Creștină de Ajutorare Moldo-Olandeză, cu sediul în Republica Moldova, or. Chișinău, strada Mircea cel Bătrân 3A, MD-2044, înregistrată la 18 mai 2001, în continuare “Fundația”.
Website-ul  este utilizat în scopuri

abile: colectări de fonduri pentru activități de binefacere și campaniile sociale ale Fundației pe teritoriul Republicii Moldova. Fundația își asumă dreptul de a interveni cu  modificări în structura website-ului fără întocmirea în prealabil a unui preaviz.
Accesarea și folosirea metodei de donații online prin intermediul site-ului www.salvaticopii.md, implică acceptarea următorilor termeni și condiții.
Acceptarea operațiunii de procesare a datelor cardului bancar, confirmă actul benevol de donație.

2. Obligațiuni
Fundația se obligă să asigure buna funcționare a website-ului pe întreaga durată a campaniei de colectare a donațiilor. În acest sens, Fundația nu va percepe nici o taxă suplimentară față de partea donatoare și nu va  manifesta alte pretenții de ordin financiar.
Fundația se obligă să folosească fondurile obținute  conform scopurilor declarate. La solicitare, Fundația se obligă să ofere Donatorului  informații privind   utilizarea fondurilor.
Fundația, nu va folosi datele personale ale donatorilor la această campanie pentru un alt scop decât cel declarat.

3. Proprietatea Intelectuală
Întregul conținut al website-ului (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date) este proprietatea Fundației și  se află sub incidența Legii cu privire la protecția drepturilor de autor.

4. Confidențialitatea informațiilor
Informațiile personale solicitate de către Fundație sunt necesare pentru procesarea corectă și eficientă a sumelor de bani oferite de către donator pentru activitățile sus declarate.
Informațiile obținute de la donator, nu vor fi divulgate terțelor pârți, decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.
Datele personale ale donatorului vor fi folosite de Fundație numai în scopul declarat al acestei campanii.
Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a expedia donatorului confirmarea tranzacției și pentru alte comunicări ulterioare.

5. Donații și plăți
Transferurile prin  cardul de credit/debit (VISA și MASTERCARD) se fac prin serviciul online de procesare a donațiilor.
Donatorul va alege valuta în care face donația, după care va indica suma pe care intenționează să  o doneze.
În cazul în care valuta cardului și valuta donației nu va coincide, conversia se va face conform regulilor emitentului cardului.
Valoarea donației selectată, este costul net care va fi plătit de utilizator, fără nici o taxă suplimentară.
Banii donați vor ajunge direct în contul Fundația Creștină de Ajutorare Moldo-Olandeză, care are semnat un contract cu procesorul de plăți.
Informațiile despre acțiunile și campaniile noastre
Prin acceptare acestor termeni și condiții  vă exprimați acordul  de a fi informați asupra acțiunilor și campaniilor noastre, atât prin e-mail cât și prin poștă. În cazul în care nu doriți acest lucru vă rugăm să indicați prin trimiterea unui e-mail la info@salvaticopii.md

7. Politica de returnare a donațiilor
Donațiile se pot returna donatorului în cazul în care acesta le solicită în mod expres. În acest caz, donatorii vor expedia, în termen de maximum 30 zile calendaristice din momentul efectuării donației, o cerere scrisă către Fundația Creștină de Ajutorare Moldo-Olandeză, în care vor solicita, în mod expres, returnarea sumei donate. Donatorul va anexa la aceasta cerere dovada donării acestei sume de bani prin intermediul website-ului www.salvaticopii.md
Cererea de returnare a donațiilor va fi expediată prin email: info@salvaticopii.md sau la adresa poștală: or. Chișinău, strada Mircea cel Bătrân 3A, MD-2044, Republica Moldova. Telefon +373 68006666 / +373 68116666
Ulterior Fundația se obligă să returneze donația în decursul a 30 de zile după înregistrarea Cererii donatarului.

8. Dispute și conflicte
Orice tentativă de acces neautorizat pe website și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.
Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate din/sau în legătură cu prezenta campanie, vor fi soluționate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu vor avea succes în termen de 30 zile calendaristice de la data apariției disputei, aceasta va fi soluționată în instanțele judecătorești.
Actul de donație implică acceptarea imediată și totală a prezentelor condiții. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, donatorul își asumă în totalitate eventualele riscuri.
Termenii și condițiile prezente pot fi oricând modificate fără preaviz.

9. Durata

Durata acțiunii prezentului document este nedeterminată. Termenii și condițiile întră în vigoare în momentul publicării prezentului document pe website-ul www.salvaticopii.md .